[1]
J. Swianiewicz, „Tomasz Falkowski, Myśl i zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku, UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 393”, KLIO_CPDPiP, t. 31, nr 4, s. 165–175, maj 2015.