[1]
S. Cendrowski, „Nowe ustalenia w kwestii śmierci i pochówku kardynała Jerzego Radziwiłła (1556–1600)”, KLIO_CPDPiP, t. 31, nr 4, s. 19–41, maj 2015.