[1]
Łukasz M. Dominiak, „Sprawozdanie z warsztatów naukowych pt. “Six centuries of Polish-Ottoman Encounters In Istanbul: Identities, Trajectories, and Intellectual Transfers”/Sześć wieków polsko-tureckich spotkań w Stambule: Tożsamości, trajektorie i intelektualne wymiany, Orien”, KLIO_CPDPiP, t. 29, nr 2, s. 283–285, paź. 2014.