[1]
J. Możdżeń, „Sprawozdanie z konferencji naukowej «Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)», Toruń, 10–12 IV 2014”, KLIO_CPDPiP, t. 29, nr 2, s. 269–275, paź. 2014.