[1]
A. Zielińska, „Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. Cezary Kuklo, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 395”, KLIO_CPDPiP, t. 29, nr 2, s. 228–236, paź. 2014.