[1]
J. Pielas, „Edycje źródeł staropolskich w sytuacji braku podstawowych zespołów archiwalnych (Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, opracowanie i wydanie Jacek Kowalkowski i Wiesław Nowosad, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 436”, KLIO_CPDPiP, t. 29, nr 2, s. 187–203, paź. 2014.