[1]
A. Macuk, „Polityka rosyjska w Rzeczypospolitej w 1733 roku a kandydatura «Piasta»”, KLIO_CPDPiP, t. 29, nr 2, s. 41–110, paź. 2014.