[1]
J. Karczewska, „Rozmieszczenie wsi zagrodowych i drobnoszlacheckich w powiecie gnieźnieńskim na przełomie XV i XVI wieku”, KLIO_CPDPiP, t. 29, nr 2, s. 19–40, paź. 2014.