[1]
M. Tomaszewski, „Marsz korpusu inflanckiego wojsk rosyjskich gen. Piotra Lacy’ego w kierunku Warszawy latem 1733 roku”, KLIO_CPDPiP, t. 63, nr 3, s. 3–30, lis. 2022.