[1]
D. Dolański i A. Janiak-Jasińska, „: W świetle ocen programowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej”., KLIO_CPDPiP, t. 58, nr 2, s. 145–165, sty. 2021.