[1]
K. Kubiak, „Portugalska Rewolucja Goździków w 1974 roku. Przyczyny-przebieg-następstwa”, KLIO_CPDPiP, t. 59, nr 3, s. 193–222, mar. 2021.