[1]
A. Ziober, „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oskarżeń o czary w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII stuleciu. Przyczynek do badań”, KLIO_CPDPiP, t. 53, nr 2, s. 133–150, wrz. 2020.