[1]
K. Pękacka-Falkowska i B. Siek, „Gdańska ordynacja dla fizyków miejskich z 1661 roku”, KLIO_CPDPiP, t. 56, nr 4, s. 137–168, lis. 2020.