[1]
A. M. Bartoszewicz, „Migracje w późnośredniowiecznych miastach polskich w świetle źródeł dotyczących dziedziczenia majątku”, KLIO_CPDPiP, t. 52, nr 1, s. 31–46, kwi. 2020.