[1]
W. B. Łach, „Plany rozbudowy fortyfikacyjnej w ramach Frontu Mazowieckiego wobec zagrożenia niemieckiego z Prus Wschodnich w 1919 r”., KLIO_CPDPiP, t. 56, nr 4, s. 89–110, lis. 2020.