[1]
J. Dygdała, „Katarzyna Kuras, Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze i wpływy, Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica», Kraków 2018, ss. 337”, KLIO_CPDPiP, t. 52, nr 1, s. 157–163, kwi. 2020.