[1]
R. Stobiecki, „Środowisko polskich historyków – emigrantów po II wojnie światowej jako wspólnota wartości”, KLIO_CPDPiP, t. 51, nr 4, s. 7–20, grudz. 2019.