[1]
J. Krasnodębski, „Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły «Rosyjsko-polskie punkty styczne i paralele historyczne»”, KLIO_CPDPiP, t. 51, nr 4, s. 237–241, grudz. 2019.