[1]
W. Zielecka-Mikołajczyk, „Próby integracji prawosławnej społeczności diecezji przemyskiej wokół obrony prawosławia w l. 1596-1610”, KLIO_CPDPiP, t. 51, nr 4, s. 65–84, grudz. 2019.