[1]
M. Sawicki, „Znaczenie polityczno-militarne Würzburga i innych państw Rzeszy Niemieckiej w początkach wojny o sukcesję hiszpańską w oczach dyplomacji francuskiej”., KLIO_CPDPiP, t. 52, nr 1, s. 89–110, kwi. 2020.