[1]
K. Kłodziński, „Kontrowersje wokół karier dwóch wyzwoleńców cesarskich – prokuratorów”, KLIO_CPDPiP, t. 47, nr 4, s. 161–179, grudz. 2018.