[1]
T. Ładoń, „Rozwój kariery politycznej Lucjusza Korneliusza Sulli w latach dziewięćdziesiątych I wieku przed Chr”., KLIO_CPDPiP, t. 47, nr 4, s. 9–27, grudz. 2018.