[1]
J. Nieznanowska, „Sprawozdanie z konferecji «Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI-XVIII): miejsca spotkania, miejsca konfliktu», Poznań, 7-8 XII 2017 roku”, KLIO_CPDPiP, t. 43, nr 4, s. 177–183, cze. 2018.