[1]
K. Kłodziński, „August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego”, KLIO_CPDPiP, t. 43, nr 4, s. 149–156, cze. 2018.