[1]
M. Wołos i E. Klimczyk, „Jak to strzelcy Nabokowom Kacice rekwirowali, czyli o makrohistorii odzwieciedlonej w mikrohistorii”, KLIO_CPDPiP, t. 43, nr 4, s. 85–105, cze. 2018.