[1]
S. Kułacz, „Uwagi na temat służby Stanisława Maczka w armii austro-węgierskiej”, KLIO_CPDPiP, t. 48, nr 1, s. 89–104, mar. 2019.