[1]
D. Burdzy, „Szlachta w Sandomierzu w XVI i na początku XVII wieku”, KLIO_CPDPiP, t. 42, nr 3, s. 31–56, mar. 2018.