[1]
K. Marchlewicz, „Paweł Hamera, Wielki Głód w Irlandii 1845–1852 w świetle prasy angielskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, ss. 300, ryc. 111”, KLIO_CPDPiP, t. 41, nr 2, s. 155–160, grudz. 2017.