[1]
M. Kłusek, „Nadzwyczajny podatek od wzbogacenia wojennego wynikającego ze zobowiązań prywatnoprawnych i publicznych powstałych przed 1 września 1939 roku”, KLIO_CPDPiP, t. 41, nr 2, s. 99–124, grudz. 2017.