[1]
T. Czuguj, „Ksiażę Roman Mścisławowicz w rusko-polskich stosunkach z drugiej połowy XII wieku”, KLIO_CPDPiP, t. 41, nr 2, s. 31–52, grudz. 2017.