[1]
A. Fic i J. Wojdon, „Obraz historii Polski w narracjach dolnośląskich maturzystów”, KLIO_CPDPiP, t. 41, nr 2, s. 13–29, grudz. 2017.