[1]
D. M. Gołaszewska-Rusinowska, „Sprawozdanie z III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 X 2017 roku”, KLIO_CPDPiP, t. 43, nr 4, s. 167–173, cze. 2018.