[1]
T. Sińczak, „Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Toruń, 17–19 V 2017 roku”, KLIO_CPDPiP, t. 40, nr 1, s. 187–193, wrz. 2017.