[1]
S. Mróz, „Maciej Matwijów, Mieczysław Gębarowicz (1893–1984). Uczony i opiekun narodowych dóbr kultury, Warszawa 2013, ss. 543”, KLIO_CPDPiP, t. 40, nr 1, s. 178–185, wrz. 2017.