[1]
M. Pieńkowski, „Diariusze sejmu koronacyjnego Zygmunta III Wazy 1587/1588 roku, wyd. Irena Kaniewska, Kraków 2016, Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica», ss. 98”, KLIO_CPDPiP, t. 40, nr 1, s. 155–163, wrz. 2017.