[1]
J. Kodzik, „Oświeceniowe idee gospodarcze a religia w korespondencji polskiej magnaterii z Odnowioną Jednotą Braci Morawskich z Herrnhut”, KLIO_CPDPiP, t. 40, nr 1, s. 67–99, wrz. 2017.