[1]
M. Balcerek, „Międzynarodowa konferencja naukowa «Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta», Częstochowa, 22–23 IX 2017”, KLIO_CPDPiP, t. 52, nr 1, s. 191–198, kwi. 2020.