[1]
T. Wiślicz, „Bunt chłopski w starostwie libuskim w latach 1755–1758”, KLIO_CPDPiP, t. 25, nr 2, s. 143–167, sie. 2013.