[1]
T. Ciesielski, „Potencjał militarny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie polskiej wojny sukcesyjnej 1733–1735. Wybrane aspekty”, KLIO_CPDPiP, t. 25, nr 2, s. 81–116, sie. 2013.