[1]
D. Konieczka-Śliwińska, „Od podręcznika drukowanego do elektronicznego. Koncepcja dydaktyczna szkolnego podręcznika historii w Polsce i próby jej modernizacji w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku”, KLIO_CPDPiP, t. 21, nr 2, s. 77–92, kwi. 2012.