[1]
W. Konopka, „ 16–17 czerwca 2011 r”., KLIO_CPDPiP, t. 18, nr 3, wrz. 2011.