[1]
W. Duży et al, „Noty bibliograficzne”, KLIO_CPDPiP, t. 18, nr 3, wrz. 2011.