[1]
M. B. Topolska, „Małgorzata Szymczak, Kobiety w polskich programach i podręcznikach do nauczania historii dla szkoły średniej po drugiej wojnie światowej, Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego, Zielona Gora 2011, s. 142”, KLIO_CPDPiP, t. 18, nr 3, s. 141–148, wrz. 2011.