[1]
J. Goclon, „Rząd Władysława Grabskiego (23 VI–24 VII 1920 r.), skład, działalność i pozycja wobec Rady Obrony Państwa”, KLIO_CPDPiP, t. 18, nr 3, s. 75–102, wrz. 2011.