[1]
R. Krajniak, „Torunianie w składzie kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku”, KLIO_CPDPiP, t. 18, nr 3, s. 17–42, wrz. 2011.