[1]
P. Wojciechowski, „Datacja rzymskich inskrypcji sakralnych: kryteria wewnętrzne”, KLIO_CPDPiP, t. 18, nr 3, s. 3–16, wrz. 2011.