[1]
A. Szarafin i M. Tomaszewski, „Sprawozdanie z konferencji naukowo-metodycznej «Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim», Toruń, 29 X 2015”, KLIO_CPDPiP, t. 37, nr 2, s. 199–204, grudz. 2016.