[1]
M. Tomaszewski, „Jacek Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku. Studium genealogiczno- majątkowe, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7181-906-3, ss. 455”, KLIO_CPDPiP, t. 37, nr 2, s. 180–184, grudz. 2016.