[1]
K. Meus, „Kongres Kupiectwa Polskiego w Toruniu w 1933 roku w świetle archiwaliów lwowskich”, KLIO_CPDPiP, t. 37, nr 2, s. 125–140, grudz. 2016.