[1]
G. Gzella, „Redaktorzy zapomnianej «Gazety Kościańskiej/Polskiej» (do 1914 roku)”, KLIO_CPDPiP, t. 37, nr 2, s. 87–100, grudz. 2016.